1. แจ้งการชำระเงินผ่าน LINE

ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางไลน์

ADD LINE ID : gtechshop

หรือ สแกน Line QR-Code

2. แจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์