ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0765

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0765

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

วัตถุดิบภายนอก เป็น Steel Sheet with Powder Paint

วัตถุดิบภายใน Precoated Aluminum Internal Cabinet

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 2 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 190 ซม. ลึก 82 ซม. สูง 87 ซม.

ขนาดความจุรวม 750 ลิตร (26.5 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz. (2.25 แอมป์ / 305 วัตต์)

อุณหภูมิความเย็น -12 องศา ถึง -22 องศา เซลเซียส

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-290a (Non CFC)

ใช้คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/4 แรงม้า

เป็นรุ่นประหยัดไฟ

มีตะกร้า 2 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ตัวตู้เป็นสีขาว

มีกุญแจล็อค

น้ำหนักสุทธิ 82 กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0115 Inverter

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0115 Inverter

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

วัตถุดิบภายนอก เป็น Steel Sheet with Powder Paint

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 1 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 54.5 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 85 ซม.

ขนาดความจุรวม 100 ลิตร (3.5 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz.

อุณหภูมิความเย็น +8 องศา ถึง -24 องศา เซลเซียส

กำลังไฟ 0.25 แอมป์ / 28 วัตต์

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a (Non CFC)

เป็นรุ่นประหยัดไฟ เป็นระบบ Inverter

มีตะกร้า 1 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ตัวปรับอุณหภูมิเป็น Electronic Controller

ตัวตู้เป็นสีขาว

มีกุญแจล็อค

น้ำหนักสุทธิ 24กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0165 Inverter

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0165 Inverter

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

วัตถุดิบภายนอก เป็น Steel Sheet with Powder Paint

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 1 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 70.5 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 85 ซม.

ขนาดความจุรวม 150 ลิตร (5.3 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz.

อุณหภูมิความเย็น +8 องศา ถึง -24 องศา เซลเซียส

กำลังไฟ 0.27 แอมป์ / 32 วัตต์

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a (Non CFC)

เป็นรุ่นประหยัดไฟ เป็นระบบ Inverter

มีตะกร้า 1 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ตัวปรับอุณหภูมิเป็น Electronic Controller

ตัวตู้เป็นสีขาว

มีกุญแจล็อค

น้ำหนักสุทธิ 28 กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0215 Inverter

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0215 Inverter

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

วัตถุดิบภายนอก เป็น Steel Sheet with Powder Paint

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 1 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 90.5 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 85 ซม.

ขนาดความจุรวม 200 ลิตร (7.1 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz.

อุณหภูมิความเย็น +8 องศา ถึง -24 องศา เซลเซียส

กำลังไฟ 0.32 แอมป์ / 37 วัตต์

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a (Non CFC)

เป็นรุ่นประหยัดไฟ เป็นระบบ Inverter

คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/6 แรงม้า

มีตะกร้า 1 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ตัวปรับอุณหภูมิเป็น Electronic Controller

ตัวตู้เป็นสีขาว

มีกุญแจล็อค

น้ำหนักสุทธิ 32 กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0275 inverter

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0275 inverter

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

วัตถุดิบภายนอก เป็น Steel Sheet with Powder Paint

วัตถุดิบภายใน Aluminium Sheet เคลือบผิวพลาสติกสีขาว

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 1 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 96 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 85 ซม.

ขนาดความจุรวม 260 ลิตร (9.2 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz.

อุณหภูมิความเย็น +8 องศา ถึง -24 องศา เซลเซียส

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a (Non CFC)

เป็นรุ่นประหยัดไฟ ระบบ Inverter

กำลังไฟ 0.36 แอมป์ / 45 วัตต์

ตัวปรับอุณหภูมิเป็น Electronic Controller

มีตะกร้า 1 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

มีกุญแจล็อค

ตัวตู้เป็นสีขาว

น้ำหนักสุทธิ 40 กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0365 Inverter

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0365 Inverter

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

วัตถุดิบภายนอก เป็น Steel Sheet with Powder Paint

วัตถุดิบภายใน Aluminium Sheet เคลือบผิวพลาสติกสีขาว

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 1 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 112 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 85 ซม.

ขนาดความจุรวม 350 ลิตร (12.36 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz.

อุณหภูมิความเย็น +8 องศา ถึง -24 องศา เซลเซียส

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a (Non CFC)

เป็นรุ่นประหยัดไฟ ระบบ Inverter

กำลังไฟ 0.36 แอมป์ / 45 วัตต์

มีตะกร้า 1 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

ตัวปรับอุณหภูมิเป็น Electronic Controller

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ตัวตู้เป็นสีขาว

มีกุญแจล็อค

น้ำหนักสุทธิ 44 กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0465 Inverter

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SCF-0465 Inverter

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 1 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 130 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 85 ซม.

ขนาดความจุรวม 400 ลิตร (14.1 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz.

อุณหภูมิความเย็น +8 องศา ถึง -24 องศา เซลเซียส

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a (Non CFC)

เป็นรุ่นประหยัดไฟ ระบบ Inverter

ใช้กระแสไฟฟ้า 1.65 แอมป์ / 180 วัตต์

ตัวปรับอุณหภูมิเป็น Electronic Controller

มีตะกร้า 1 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ตัวตู้เป็นสีขาว

มีกุญแจล็อค

น้ำหนักสุทธิ 50 กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SNA-0615

ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช้คอัพ รุ่น SNA-0615

ตราสินค้ายี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

วัตถุดิบภายใน Precoated Aluminum inernal cabinet

เป็นตู้แช่แข็งแบบฝาทึบโช๊คอัพ 2 ฝา

ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 153 ซม. ลึก 72.5 ซม. สูง 89 ซม.

ขนาดความจุรวม 610 ลิตร (21.6 คิว)

การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V.50 Hz. (2.0 แอมป์ / 253 วัตต์)

อุณหภูมิความเย็น +8 องศา ถึง -24 องศา เซลเซียส

ใช้น้ำยาทำความเย็น R-290a (Non CFC)

ใช้คอมเพรสเซอร์ 1/4 แรงม้า

เป็นรุ่นประหยัดไฟ

มีตะกร้า 1 ใบ

มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้

มีล้อช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ตัวตู้เป็นสีขาว

มีกุญแจล็อค

น้ำหนักสุทธิ 79 กก.

การรับประกัน

รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า